Giải thưởng đua top Open
10-02

⚜ Đua TOP Chuyển Sinh Từ OPEN Đến 9h T3 14/05
💠 TOP 1: 1.5m DMP + Pet VIP tư chất 135k
💠 TOP 2: 1.0m DMP + Pet VIP tư chất 125k
💠 TOP 3: 800k DMP + Pet VIP tư chất 113k
💠 TOP 4 Đến 10: 500k DMP
***** Bảng Xếp Hạng Xem Trực Tiếp Trong Game.
Tin tức khác

TLBB Nhất Kiếm (Chuẩn CS 2.9)- Open 19h30 T3 07/05 - GM Nhiệt Huyết - Pk Hấp Dẫn - Nhận code share.! 10-02
Giải thưởng đua top Open 10-02